Warszawska 6, 15-369 Białystok
 

Instruktorzy

Mariusz Prokopczyk

Od kilku lat pracują u nas Ci sami instruktorzy, co owocuje tym, że AUTO-MAX ma jedną z najwyższych zdawalności według WORD-u w Białymstoku.